Доступни курсеви

Course Image Васпитачи

Васпитачи

Васпитачи

Први кораци финансијског описмењавања у предшколским установама. Када? Како? Зашто? Курс намењен васпитачима деце која похађају припремни предшколски програм.

Course Image Учитељи

Учитељи

Учитељи

Финансијска писменост – међупредметна компетенција. Материјали за учење, поучавање и проверу знања из домена финансијског описмењавања. Курс је намењен учитељима.

Course Image Наставници

Наставници

Наставници

Финансијска писменост – међупредметна компетенција. Материјали за учење, поучавање и проверу знања из домена финансијског описмењавања. Курс намењен наставницима.

Course Image Родитељи

Родитељи

Родитељи

Финансијско описмењавање у породици. Родитељи, ваша учионица може бити било које место у било које време. Повод за лекције могу бити различите свакодневне ситуације.